• Call: +60 8 123 000
  • E-mail: info@gmail.com

Šta je meditacija i kako početi ?

Meditacija je duhovna vježba u kojoj meditant svoju pažnju sistematično i planski usmjerava prema određenom sadržaju.

Recent stories

Šta je Vipassana meditacija?

Razlika između Vipassana meditacije i drugih stilova meditacije ključna je i treba je u potpunosti razumjeti. Budizam se bavi dvjema glavnim vrstama meditacije. To su različite mentalne vještine, načini funkcioniranja ili kvalitete svijesti. Na paliju, izvornom jeziku theravada književnosti, zovu se Vipassana i Samatha . Vipassana se...

Read more

What's in the class

Campus tours