• Call: +60 8 123 000
  • E-mail: info@gmail.com

Šta je meditacija i kako početi ?

Meditacija je duhovna vježba u kojoj meditant svoju pažnju sistematično i planski usmjerava prema određenom sadržaju.

Recent stories

What's in the class

Campus tours