• Call: +60 8 123 000
  • E-mail: info@gmail.com

Transcendentalna meditacija

Da li ste se zapitali šta je transcendentalna meditacija i kakva su iskustva drugih sa transcendentalnom  meditacijom ? Danas ćemo Vas upoznati sa Transcendentalnom meditacijom, pozama i  tehnikama.